บุกตรวจสถานบันเทิงเมืองเชียงราย

12

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงราย โดยการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้ ได้สนธิกำลังและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลุ่มความมั่นคงในการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงราย

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจในการปฏิบัติงานในครั้งนี้กว่า 30 นาย การร่วมกันออกตรวจสถานบริการที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน รวมทั้ง แหล่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและไม่เกิดสวัสดิภาพความปลอดภัยของสาธารณชน โดยการออกตรวจในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ร้านเยส KARAOKE ร้าน Smile มักม่วน ร้าน UNSEEN ร้านจันทร์เจ้า ร้านหม่าล่าไรเดอร์

สำหรับการลงตรวจในครั้งนี้ พบว่าร้านบางร้านมีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีข้อความเชิญชวน ทั้งนี้ ชุดจัดระเบียบสังคมได้ลงบันทึกประจำวันและส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเพื่อดำเนินคดีต่อไป การจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อย ป้องปรามการก่ออาชญกรรมที่คุกคามประชาชน

และยังเป็นการป้องกันปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมาย โดยได้กำชับทางร้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจำหน่ายสุรา และห้ามมิให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร/เชียงราย/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน