ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพคุณแม่ณิชาภา โปราณานนท์

9976

พล.ต.ท.กรไชย-คุณณสุดา คล้ายคลึง คุณโสฬส-คุณดารนาถ โปราณานนท์ มีความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง ที่ คุณแม่ณิชาภา โปราณานนท์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา โดยเจ้าภาพได้ตั้งศพ ณ ศาลา ๕/๑ ฌาปนสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ

วันอังคาร ที่ ๒๕ – วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์สวดอภิธรรม (ศาลา ๕/๑)

วันเสาร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

  • เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
  • เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ มาติกา-บังสุกุล
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตราหารเพล
  • เวลา ๑๔.๓๐ น. เคลื่อนหีบศพเวียนเมรุ แล้วนำตั้งขึ้นบนจิตกาธาน
  • เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมเพลิง

จึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนกิจศพตามกำหนดพิธีดังกล่าว