“สภ.แสนภูดาษ” จัดโครงการ “บ้านปันสุข” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ ข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ

9

เนื่องจากปัจจุบัน สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ มีอาคารบ้านพักไม่เพียงพอต่อสวัสดิการของข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ อีกทั้งยังสะดวกในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไปปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

พ.ต.อ.ณัฐภณ จินตะนานุช ผกก.สภ.แสนภูดาษ จึงได้มีแนวความคิดปรับปรุงห้องทำงานในอาคารที่ทำการเดิม ซึ่งเป็นห้องโล่งไม่มีผนังกั้นจำนวน 6 ห้อง มาปรับปรุงก่อสร้างเป็นห้องพักสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยมีห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องครบถ้วน อีกทั้งยังได้ปรับปรุงอาคารห้องแถวเดิมซึ่งเก่าและทรุดโทรม อีกจำนวน 4 ห้อง

ในโครงการ “บ้านปันสุข” ทำให้สามารถ รองรับครอบครัวของข้าราชการตำรวจได้ถึง 10 ครอบครัว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจนเป็นที่เสร็จสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดฉะเชิงเทรา, คณะกรรมการ กต.ตร. สภ.แสนภูดาษ, ผู้แทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ และจากงบประมาณส่วนตัวของ ผกก.สภ.แสนภูดาษ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

โดยในวันนี้ นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา, คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แสนภูดาษ, แขกผู้มีเกียรติ และ พ.ต.อ.ณัฐภณ จินตะนานุช ผกก.สภ.แสนภูดาษ ได้จัดพิธีมอบกุญแจห้องพัก “บ้านปันสุข” ให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนระดับ ส.ต.ต.ถึง ส.ต.ท. จำนวน 6 นาย อย่างเป็นทางการ

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน