ฟาร์มเห็ดป้านา พักค้างหนึ่งคืน… อายุยืนไปหนึ่งปี

16

ฟาร์มเห็ดป้านา พักค้างหนึ่งคืน… อายุยืนไปหนึ่งปี ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนรู้จักกันดี กับศูนย์เรียนรู้ธรรมชาตินิเวศ และวิถีเกษตรชุชน อีกที่นึงที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งใกล้และไกล เพียง 30 นาทีจากกรุงเทพนั้น ก็สามารถทำให้ทุกคนสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติ วิถีแบบเกษตรพอเพียงที่แท้จริง “ฟาร์มเห็ดป้านา” ก่อเกิดจากความคิดริเริ่มของ นางสาว โพธิ์มั่น หรือป้านา ผู้ที่ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาทำฟาร์มเห็ด บนพื้นที่เพียง 2 งาน

ปัจจุบันได้เปิดเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปรัญญาของพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ 9 ) และเปิดรับกลุ่มผู้ที่สนใจเป็นคณะศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตได้อย่างมีความสุข เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ภายในฟาร์มมีทั้ง ฟาร์มเห็ด ร้านกาแฟเล็กๆ สวนพืชผักปลอดสารพิษ เช่น กุ่ยช่าย อัญชัณ กล้วย พริก และยังมีผลิตภัณฑ์แปลรูปทางการเกษตรให้หลายๆคนได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย และภายในฟาร์มยังมีบึงบัวกว้างใหญ่ สวยงาม มีศาลาไม้ไผ่ให้นั่งพักพิง ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวัน เหมาะแก่การพักผ่อนสำหรับทุกคนเลยทีเดียว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฟาร์มเห็ดป้านา ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร 081-590-7638