ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี

22

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา11:00น พล.ต.อศตวรรษ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8 นาย

โดยมีพันตำรวจเอกสำราญ กลั่นมา ผู้กำกับการ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรีให้การต้อนรับ หลังจากมอบสิ่งของแล้วพล.ตำรวจเอก ศตวรรษ หิรัญบรูณะ ได้ทักทายกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและถ่ายรูปร่วมกันและเดินทางกลับ