องค์การสะพานปลาดีเดย์จับฉลากแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ยืนยันโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

41

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดงานจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาทั้ง 318 แผง ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีพ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และมั่นใจถึงความโปร่งใสในการจับฉลากครั้งนี้

นางสมรัก บุษปธำรง รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านบริหาร กล่าวว่า กระบวนการจองแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลามี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ยืนยันสิทธิ์ 2.การจองล็อค และ 3.การจับฉลากจองสิทธิ์ ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการบันทึกภาพในทุกขั้นตอน เพราะทางองค์การสะพานปลาเน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องการสวมสิทธิ์นั้น ได้มีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การโอนสิทธิ์ได้ หลังจากทำสัญญาไปแล้ว 6 เดือน จึงจะสามารถโอนสิทธิ์กันได้ เบื้องต้นจะเป็นผู้ค้าเก่าทั้งหมด

องค์การสะพานปลามั่นใจว่าตลาดประมงอ่างศิลา “Fish Marketing Organization” ซึ่งเป็นตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมีการวางแผนจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย

ด้วยการทำทางเดินยื่นออกไปในทะเลยาวกว่า 300 เมตร จะขายอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำนานาชนิดที่มีคุณภาพ สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดสารฟอร์มาลิน เน้นมาตรฐานความปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม แล้วยังได้ช็อปปิ้งกลางทะเล คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี นางสมรัก กล่าว