นายกเล็กตามความคืบหน้า เร่งโครงการสายไฟใต้ดิน

15

“สุรวุฒิ” นายกเล็กทศบาลนคร นครราชสีมา เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการสายไฟลงดิน

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2563 นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องจากโครงการของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีการนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งเมืองโคราช จึงเป็นเหตุทำให้ทำถนนพังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนการสัญจรลำบาก ทางเทศบาลฯ นั้น

นายสุรวุฒิ เปิดเผยอีกว่า สำหรับกรณีดังกล่าว ทางเทศบาลฯ มีการประสานงานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ทำการคืนผิวจราจรให้มีความปลอดภัย ต่อประชาชนที่ใช้ถนนให้มากที่สุด พร้อมกับสั่งให้ติดตั้งป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อที่ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับทราบจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทาง

“ในส่วนของเทศบาลฯเมื่อแล้วเสร็จโครงการสายไฟฟ้าลงดิน จะดำเนินการปูพื้นผิวการจราจรทั้งหมดที่ดำเนินการวางสายไฟฟ้าลงดิน โดยจะมีการนำร่องวางสายไฟฟ้าลงดินในเฟสเเรก บริเวณหน้าลานย่าโม” นายกเล็กกล่าว

ตุ๋ย-อาชญากรรม-นครราชสีมา…รายงาน