เด็กไทยเจ๋ง “กรุงเทพคริสเตียน” ปล่อยดาวเทียมขึ้นวงโคจรในเดือนพ.ย.

69

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โชว์ศักยภาพ สุดยอดเยี่ยม เตรียม นับถอยหลัง ประกาศศักดา ในเดือนพ.ย. นี้ ปล่อยดาวเทียมขึ้นวงโคจรกับโครงการ BCCSAT -1 (บีซีซีแซท-1) ผลงานการสร้างดาวเทียม ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ของกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แบบสุดเจ๋ง ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร ที่จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศ ผ่านจรวดจากประเทศรัสเซีย โดยผลที่จะได้รับจากความท้าทายครั้งนี้ คือการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเกษตรของไทย จากการบึนทีกภาพถ่ายผ่านดาวเทียม

วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการ BCC SPACE PROGRAM (บีซีซี สเปซ โปรแกรม) : การส่งดาวเทียม BCCSAT – 1 (บีซีซีแซท-1) เข้าสู่อวกาศ ที่ห้องประชุม 1 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมด้วย ดร.ศุภกิจ คล่องทรัพย์ อดีตผู้จัดการโรงเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ดร.พงศธร สายสุจริต ผู้อำนวยการ : รักษาการ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, กิตนาถ ชูสัตยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอัสโตรเบอรี่ จำกัด, วิมล จำนงบุตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสิรมการศึกษาเอกชน, ศ.ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และ ศ..พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานคณะกรรมการควบคุมโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ทาง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ BCC SPACE PROGRAM (บีซีซี สเปซ โปรแกรม) นับตั้งแต่ปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา และด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตร ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทอัสโตรเบอรี่ จำกัด

ในปัจจุบัน โครงการนี้ สามารถยกระดับด้วยการสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก คือ cubesat (คิวแซท)หรือในชื่อ BCCSAT1 (บีซีซีแซท 1) ที่จะเข้าสู่วงโคจรอาวกาศในเดือนพฤศจิกายน นี้ โดยจะส่งขึ้นสู่อวกาศผ่านจรวดจากประเทศรัสเซีย ซึ่ง BCCSAT-1 (บีซีซีแซท 1) จะทำหน้าที่ในการบันทึกภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลในเชิงเกษตร และถือเป็นดาวเทียมดวงแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศ คิดเป็นความสูงมากกว่า 600 กิโลเมตร ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการรองรับการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางโรงเรียนได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการด้านอวกาศ และ สถานีควบคุมและสื่อสารภาคพื้นดิน อยู่ภายในพื้นที่ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยในขั้นตอนการบริหารและการจัดการกับภารกิจครั้งนี้ จะเป็นหน้าที่ของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในทุกขั้นตอน

สำหรับประโยชน์จากดาวเทียมดวงนี้ คือ การเข้าถึงการใช้งานกับข้อมูลด้วยภาพถ่ายจากอวกาศที่บันทึกผ่าน BCCSAT -1 (บีซีซีแซท 1) เนื่องจากที่ผ่านมา การเข้าถึงประโยชน์ต่อการใช้งานกับข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมอยู่ในวงจำกัด เป็นไปตามพันธกิจของดาวเทียมดวงนั้นๆ ที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ จึงไม่สามารถกระจายให้เกิดการใช้งานในแบบที่หลากหลายได้ ดังนั้นกรณีของ BCCSAT -1 (บีซีซีแซท 1) ก็จะทำให้สถาบันการศึกษา สามารถที่จะต่อยอด ในการนำเอาข้อมูลที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป