จังหวัดนครสวรรค์จัดงาน อัพเกษตรนครสวรรค์ เลือกซื้อสินค้าปลอดภัยและอินทรีย์ ช่วยเหลือเกษตรกรในสภาวะ COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล

38

วันนี้ (19 ส.ค.63) เวลา 16.00 น. ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ ถนน กำแพงเพชร 2 แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “งานอัพเกษตรนครสวรรค์”

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ได้จัดกิจกรรมการเจรจาการค้าแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์จังหวัดนครสวรรค์ 5 วัน จำนวน 50 คูหา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ อีกทั้ง ยังช่วยขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์จังหวัดนครสวรรค์ในสภาวะ COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล

ภายในงานได้จัดจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรกว่า 50 ร้านค้า มีศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงเพื่อเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานไสัมผัสถึงเมืองนครสวรรค์ รวมไปถึงกิจกรรมตอบแทนผู้บริโภค การจับแจกรางวัลและการจัดกิจกรรมนาทีทองอีกมากมาย ภายใต้ชื่องาน “อัพเกษตรนครสวรรค์”สำหรับการจัดงาน “อัพเกษตรนครสวรรค์” กำหนดจัดในระหว่าง วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2563 เป็นระยะเวลา 5 วัน ณ ศูนย์การค้า เจเจมอล์ เขตจตุจักร