ขนส่งขับเคลื่อนโครงการสนามจราจรเยาวชน

26

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต 15 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเดชา สกุลกาญจนดล ขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เสริมสร้างทักษะด้านการขับขี่รถจักรยานสองล้อเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆมากมาย เช่น ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ให้ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและกฎจราจรที่ถูกต้อง

โดยวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร เทคนิคการขับขี่รถจักรยานให้ปลอดภัย โดยวิทยากรจากโรงเรียนสอนขับรถเกียรติสุรนนท์ยโสธร ฝึกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานที่ถูกต้องโดยวิทยากรจาก บริษัท เกียรติสุรนนท์ยโสธร กิจกรรมจัดแสดงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยแขวงทางหลวง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน 300 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร รายงาน