เข้าแสดงความยินดี

10

จิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเข้าแสดงความยินดี ท่านอโรชา นันทมตรี ที่มารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา