ธนารักษ์ลุยแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ กว่า 600 ไร่

42

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2563 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ร่วมกับ นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดประชุมโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐซึ่งเดิมเป็นที่ราชพัสดุในพื้นที่ บ้านผาแตก ม. 10 , บ้านเวียงพาง ม.3 , และ บ้านดอยงาม ม.2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยเนื้อที่ราชพัสดุ เขต ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย บางส่วนเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและบางส่วนเป็นครูเมืองบางส่วนเป็นสถานที่หน่วยงานราชการเช่น ที่ว่าการอำเภอแม่สาย , สำนักงานสรรพสามิตรเชียงราย พื้นที่แม่สาย , ศูนย์ กศน.อำเภอแม่สาย , สนามกีฬาอำเภอแม่สาย , สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย , สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย , สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สาย , วัดพรหมวิหาร โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ศาสตร์ , โรงพยาบาลแม่สายและบ้านพักข้าราชการตำรวจ

ส่วนเอกชนที่บุกรุกที่ดินของรัฐ ในที่ราชพัสดุ ให้ดำเนินการเช่าที่ดินของรัฐ จากธนารักษ์ ให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฏหมาย โดยภายใน เดือน ก.ย.2563 ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งเป้าไว้จำนวน 1,000 ราย และปีงบประมาณ 2564 เดือน ต.ค.-ธ ค. 2563 จำนวน 1,000 ราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร/เชียงราย/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน