ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

32

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลงานสวดพระอภิธรรมศพ นาวาตรีวิชัย. พรเจริญ บิดาของนางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการศาลฯ โดยมี รองอธิบดีฯ นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวานิช , นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ พร้อม ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ และคณะผู้พิพากษาสมทบ ร่วมแสดงความอาลัย ณ วัดบางโฉลงนอก จ.สมุทรปราการ เมื่อไม่นานมานี้