กปน.จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี MWA CHANGE FOR BETTER CARE

13

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมีคณะกรรมการ กปน. นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร ร่วมถวายสังฆทานและประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม

จากนั้น นางลาวัณย์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องสักการะ และพิธีปฏิญาณตนของพนักงานใหม่ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ณ อาคารอเนกประสงค์

นอกจากนี้ ณ บริเวณลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ นางลาวัณย์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยเปิดรับเงินสนับสนุน “กองทุนพระแม่ธรณี” ด้วย