กรมประมงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 39.5 ล้านตัว ใน 77 จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

25

กรมประมงร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 หรือวันแม่แห่งชาติ ในปีนี้กรมประมงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 9 ชนิด ประกอบด้วยพันธุ์ปลาไทย 8 ชนิด ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลาแก้มช้ำ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาจาด ปลาชะโอน ปลากระโห้ และปลาสวาย จำนวน 400,000 ตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 600,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

นอกจากนี้ กรมประมงยังปล่อยพันธุ์น้ำลงสู่แหล่งน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 39.5 ล้านตัว เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำที่สำคัญของชุมชน ก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมง และเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างกิจกรรม และเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน และที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านประมง และเป็นการสนองตามพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงห่วงใยต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้ การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวนี้ เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยให้กลับมามีจำนวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้ รวมไปถึงการฟื้นฟูและช่วยขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของทุกปี กรมประมงได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังผลให้บริเวณแห่งนี้มีกุ้งก้ามกรามชุกชุม สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างมาก จนชาวบ้านต่างพร้อมใจกันเรียกกุ้งก้ามกรามเหล่านี้ว่า “กุ้งสมเด็จฯ”

“ดังนั้น ในโอกาสอันดีนี้กรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม แม่น้ำลำคลองให้สะอาดสวยงาม เพื่อให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์ดังเดิม” อธิบดีกรมประมง กล่าว