เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

37

ชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ สุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักการบริหารบริการที่ดี(Good Governance) เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์กร กำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

โดยมี ภิมุข สิมะโรจน์ อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานชั่วคราว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 บางโพ