อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายประกาศเขตโรคระบาดโค กระบือ

39

วันที่ 12 ส.ค. 2563 นายอดุลย์ ยางยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้นำทีมผู้นำชุมชนและกรรมการหมู่บ้าน ออกตรวจตราและทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโค กระบือ หลังมีรายงานว่าได้พบกระบือป่วยและตายในท้องที่บ้านกู่เต้า หมู่ที่ 3 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวอย่างซากไปตรวจพิสูจน์ พบว่าโค กระบือป่วยด้วยโรค เฮโมรายิก เซพติซีเมีย (Hemorrhagic Septicemia) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน จึงประกาศให้บ้านกู่เต้าเป็นพื้นที่เขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ หรือซากโค กระบือ เข้าและออกในเขตโรคระบาดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.2563 ถึงวันที่ 3 ก.ย. 2563

นายอดุลย์ ยางยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.โยนก เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้มีการประสานงานแจ้งมาที่หมู่บ้านแล้ว พร้อมกับเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถดูแลรักษาโค กระบือของตนเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคดังกล่าวนั้น ซึ่งเบื้องต้นชาวบ้านเข้าใจสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์กันอย่างเคร่งครัด