กรมคุมประพฤติ ร่วมกับศาลอาญา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563

33

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) ที่ศาลอาญา กรมคุมประพฤติ ร่วมกับศาลอาญา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563 โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนของกรมคุมประพฤติ มีนางธาริณี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563 เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา โครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ที่ให้โอกาสแก่ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระค่าปรับตามคำพิพากษาให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ โดยคิดเป็นเงินค่าปรับวันละ 500 บาท ทั้งยังเป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้จำเลยได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนช่วยสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการชดใช้ความผิดที่ได้กระทำ และยังเป็นการป้องกันนักโทษล้นคุก เกิดผลดีกับจำเลยที่ให้เกิดจิตสำนึกที่ดีและเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลย

สำหรับ การดำเนินการของโครงการฯ ตั้งแต่ศาลอาญาได้จัดโครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ศาลอาญาได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล 2 รวม 4 หน่วยงานเป็นหน่วยงานภาคี เพื่อร่วมกันดำเนินงานเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์

ส่วนการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 241 คน แบ่งเป็นผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ จำนวน 22 คน กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 5 คน กรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 16 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน สำหรับกิจกรรมการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ตามหลักสูตรรุกขกรรม งานจราจร การทำความสะอาดบริเวณศาลและที่สาธารณะ และทำความสะอาดเรือนจำพิเศษ ณ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร