จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดกวาดถนน ตัดหญ้าข้างทาง บริเวณถนนสายท่าเรือพระแท่นทางขึ้นมอเตอร์เวย์

21

กาญจนบุรีผู้ใหญ่ราชภูมิ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนพร้อมผู้ช่วยแพทย์ อสมและชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอนจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดกวาดถนนตัดหญ้าข้างทางบริเวณถนนสายท่าเรือพระแท่นทางขึ้นมอเตอร์เวย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.2563

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63เวลา09:00น นายราชภูมิ อินทระโสภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนตัดหญ้าข้างทางถนนสายท่าเรือพระแท่นจนถึงทางด่วนมอเตอร์เวย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.2563โดย โดยมี นางกัญฑมณี บัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นายธนู บุญมาที่ปรึกษานายกเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าเรือ สายตรวจตำบลตะคร้ำเอน

นางธนพร ตาธิเนตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นายไพบูลย์ศรีสังข์งาม (ผู้ช่วยหมู่ที่ 6)คุณภัสศศิร์ ลิ้มไพบูลย์ คุณพรรณาภรณ์ สาธิตภานุวัฒน์ประธานอสมหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอนและชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอนและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนสายท่าเรือพระแท่นและตัดหญ้าข้างทางหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วจึงได้ร่วมรับประทานอาหารก๋วยเตี๋ยวโดยมีผู้ช่วยและชาวบ้านนำมาเลี้ยงหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วจึงแยกย้ายกันกลับ