ปทุมธานี สีสันวันมอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือคึกคัก

19

วันที่ 11 สิงหาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานเอนกประสงค์เทศบาลตําบลหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลหนองเสือ โดยมีนายสมชาย ตรีณาวงศ์ นายอำเภอหนองเสือ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สังกรแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้จำนวน 52 ราย

ซึ่งภายในงานจัดให้มีขบวนรถอีแต๋นจำนวน 2 คันแห่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้แห่ไปโดยรอบเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ โดยมีรถแห่เล่นดนตรีสดนำขบวนผู้สูงอายุอีกด้วยสร้างสีสันให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ออกมาต้อนรับเป็นอย่างมาก ในขณะที่บรรดาผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ต่างออกร้องรำทำเพลงบริเวณหน้ารถแห่ดนตรีสดที่เปิดเพลงให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกกันสร้างความสนุกสนานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายสุศักดิ์ สังกรแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ กล่าวว่าโรงเรียนผู้สูอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ เปิดเรียน เมื่อวันอังคารที่2กรกฎาคม 62 รุ่นนี้เป็นรุ่นแรก มีนักเรียนจำนวน 52 คน อายุสูงสุด 84 ปี เรียนทุกวันอังคาร ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 12.00.น เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่
ให้ความสำคัญ กับการศึกษาตลอดชีวิต และการเรียนรู้ 3 ส่วน คือ 1.ความรู้ที่ผู้
สูงอายุต้องรู้ 2.ความรู้ที่ผู้งอายุตวรรู้ 3.ความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ เพื่อรองรับสังคมสูงวั เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดรอบคลุมทั้งมิติค้านสุขภาพ เศรษฐกิ และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ลดภาระการดูแลของครอบครัว และเป็นพลังของสังคม หลักสูตรที่ใช้มีศึกษาเรียนรู้ภายในห้องเรียน เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การทานยาการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการเกี่ยวกับสุขภาพ การทำกิจรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ โดยวิทยากร ที่มีความชำนาญ ด้านการดูแล การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ โคยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครื่อข่ายจากหน่วยงนตง ๆ การเรียนรู้นอกสถานที่และการศึกษาดูงาน ใน รุ่นกำหนดการเรียนจำนวน 8 เดือน กำหนดการเดิม คือรับใบประกาศนียบัตร ช่วงวันสงกรานต์ เดือนมษายน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องหยุดเรียน พื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง

ด้านนายสมชาย ตรีณาวงศ์ นายอำเภอหนองเสือ กล่าวว่าวันนี้ตนเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุจาก
เทศบาลตำบลหนองเสือ รุ่นที่ 1 ซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับความสำเร็จการศึกษาทุกคนที่ประสบความสำเร็จ
ตามที่ได้มุ่งหวังโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่ความสำคัญและพลังของผู้สูงอายุ โดยสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคเครือข่าย โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อไป

ด้านคุณยายปทุม วงษ์นิล อายุ 84 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด กล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้จบการศึกษาในครั้งนี้ สำหรับการได้มาศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลหนองเสือ นั้นตนเองได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันทำให้จิตใจเบิกบานมีความสุขเป็นอย่างมาก