บิ๊กภาค3ประชุมชุดปราบปราม ตามผลการปราบแก๊งมอดไม้

19

“ผบช.ภ.3’เรียกประชุมตำรวจในหน่วยงานเกี่ยวกับผลการบริหารงานตำรวจภาค 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 พร้อมกับติดตามผลการปราบปรามแก๊งมอดไม้

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง จตร. รรท.รอง ผบช.ภ.3 ผบก.ในสังกัด ภ.3 หัวหน้าสถานีตำรวจ ผกก.สส. ผกก.ฝอ.ฯ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 ต.จอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมา

ต่อมาเวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง รอง ผบช.ภ.3/รอง ผอ.ศปทส.ภ.3 เป็นผู้แทน ภ.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.สุชีพ คำดี รอง ผกก.ฯ ปรก.สง.รอง ผบช.ภ.3 พ.ต.ท.เอกพจน์ แก้วสุข รอง ผกก.ฯ ปรก.สง.รอง ผบช.ภ.3 พ.ต.ท.หญิง เอื้ออารีย์ เพียกขุนทด รอง ผกก.ฝอ.3ฯ เจ้าหน้าที่ ฝอ.ศปทส.ภ.3 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตร. (ศปทส.ตร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี พล.ต.อ.ศักดา ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศปทส.ตร. เป็นประธานฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุม ศปก.ศฝร.ภ.3 พร้อมให้ รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.3, รอง ผบก.สส.ภ.3 (รับผิดชอบงาน ปทส.) หน.สภ.ในสังกัด ภ.3 ทั้ง 236 สภ. เฝ้าฟังการประชุม ณ ที่ตั้งของหน่วย