บิ๊กพูลทรัพย์เปิดฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพชุดปราบยา

29

“บิ๊กภาค3” เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการในการดำเนินคดีในข้อหาสมคบ ข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการในการดำเนินคดีในข้อหาสมคบ ข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 โดยมี พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 (รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.3) พร้อมด้วย นายณรงค์ วรหาญ ผอ.สำนักงาน ปปส.ภาค 3 นายทรงศักดิ์ เสริมสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผบก.อก.ภ.3

รวมทั้งนายตำรวจระดับ รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด และ รอง ผบก.สส.ภ.3 ที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติขยายผลฯ และ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จาก ภ.จว.ในสังกัด และ บก.สส.ภ.3 จำนวน 27 ชุดปฏิบัติการ รวม 117 นาย ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา

ตุ๋ย-อาชญากรรม-ข่าวพิมพ์ไทย-นครราชสีมา…รายงาน