ครบรอบ 53 ปี กปน. “ประปาพบประชาชน” ชวนทุกคนร่วมมือประหยัดน้ำ เพื่อมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

23

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ณ ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย หลักสี่ กทม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี กปน. ภายใต้แนวคิด “Change for Better Care” เน้นการพัฒนาการบริการและระบบประปา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาธรรมาภิบาล พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน.เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดย กปน.จัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 สาขา เช่น ชุมชนคลองเตย ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย ชุมชนสี่แยกบ้านแขก และชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น แนะนำวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน เชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพิ่มเพื่อนผ่าน Line ID @MWAthailaid และบริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt วิธีประหยัดน้ำและการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ รณรงค์การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย โดยมีดารานักแสดง คุณมิค บรมวุฒิ และ คุณเบนซ์ พรชิตา หิรัญยัษฐิติ ร่วมสร้างความสนุกสนาน พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ผู้ว่าการ กปน. ได้เน้นย้ำว่า กปน.มีการผลิตน้ำประปาที่ได้รับมาตรฐานสะอาดปลอดภัยและเพียงพอ พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น เพราะ “ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า” หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่สาธารณะ โปรดแจ้งที่ Call Center โทร. 1125 หรือแจ้งผ่าน Application MWA onMobile หรือ Line OA : MWAthailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปา ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม