รมช.มนัญญาชวนร่วมงาน “เบสท์ฟู้ดไทยคานิวัล อุทัยธานี” ชูของดีเมืองอุทัยธานี สืบสานอาหารท้องถิ่น สร้างรายได้สู่ชุมชน

18

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดงาน “เบสท์ฟู้ดไทยคานิวัล อุทัยธานี” (Best Food Thai Carnival Uthaithani) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ ลานสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ เป็นภูมิปัญญาของไทย รวมถึงสนับสนุนการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี เช่น ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ปลาแรด รวมถึงพืชสมุนไพร และผักสวนครัวที่มีหลากหลายชนิด นำมาสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ เพื่อเป็นเมนูในการประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือน และยังสามารถเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ จำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนชาวอุทัยธานีอีกด้วย

“ปัจจุบันเมืองอุทัยธานีจัดเป็นเมืองรองที่มีของดีวิถีชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสานต่อตามที่รัฐบาลได้จัดทำแนวคิด Gastronomic/Tourism 4 เสาหลักแห่งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งครอบคลุมไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การผลิต การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงการบริโภค ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ส่งเสริมเรื่องราวและการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการปกป้องมรดกอาหารประจำท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนอีกด้วย” รมช.มนัญญา กล่าว