น้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มดีขึ้น หลังฝนตกหนัก ช่วยบรรเทาภัยแล้งในหลายพื้นที่

17

จากผลของอิทธิพลพายุ “ซินลากู” ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลดีให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง ด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำไหลลง 4 เขื่อนหลักเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากได้รับอิทธิพลของพายุ “ซินลากู” ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.2563 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศรวมกัน 32,807 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 9,130 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 18 ของความจุน้ำใช้การ ในส่วนของ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกัน 7,898 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้รวมกัน 1,202 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 7 ของความจุน้ำใช้การ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมทั้ง 4 อ่างประมาณ 699.71 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ หลังได้รับอิทธิพลของพายุ “ซนิลากู” ตั้งแต่วันที่ 2-8 ส.ค.2563 พบว่ามีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมกันประมาณ 1,570 ล้าน ลบ.ม. แบ่งออกเป็นภาคเหนือ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 819 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 149 ล้าน ลบ.ม. ภาคกลางมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 0.63 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 346 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 27 ล้าน ลบ.ม.และภาคใต้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 227 ล้าน ลบ.ม. ด้าน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ บ้าง แต่ยังไม่มากนัก ยกเว้นเขื่อนสิริกิติ์ โดยที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 170.39 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 489.65 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 39.22 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 0.45 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนที่ไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีกว่าเขื่อนอื่นๆ ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณน้ำเก็บกัก 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มที่ดีขึ้นกรมชลประทานจะเน้นเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา พร้อมกันนี้ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำท่าในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตร