กรรมาธิการความมั่นคงประชุมเร่งนำร่อง สำรวจแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

30

วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชมีการเปิดประชุม “งานอนาคตและความมั่นคง ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ กรรมาธิรความมั่นคงสัญจร ครั้งที่ 2 (รับฟังผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ) ปัญหาเด็กติด G, ปัญหาการให้สัญชาติผู้สูงอายุ, ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดย กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศโดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย เป็นประธาน ร่วมด้วย นายพีรเดช คําสมุทร ส.ส.เชียงราย เขต 6 และโฆษกกรรมาธิการผู้แทนราษฎร, นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีต สมาชิกวุฒิสภาและประธานเครือข่ายสถานะบุคคล, นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวังเชียงราย, มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (แอ๊ดดร้า ประเทศไทย)

โครงการไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA Thailand) มีวัตถุประสงค์หลักในการทำงานเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย ราว 500 คน ในที่ประชุมได้มีหลายชนเผ่าทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยใหญ่, ไทยลื้อ, อาข่า, ลาหู่, ขะชิ่น ฯลฯ มาร่วมซักถามปัญหา ส่วนมากจะถามถึงกรณี ที่ผู้สูงอายุจำนวนมาก ที่อยู่ในประเทศไทยมานานหลายสิบปี แต่ก็ยังถือบัตรต่างด้าว รอการช่วยเหลือให้ได้สัญชาติและเด็กนักศึกษาหลายคนก็บอกว่าถือบัตรหัวศูนย์ละเกิดไทย จึงอยากได้สัญชาติไทย หรือ การแต่งงานกับคนไทยจะมีการโอนสัญชาติได้หรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

การที่ผู้ถือบัตรหัวศูนย์จะไปเป็นบุตรบุญธรรมคนไทย จะได้สัญชาติไทยหรือไม่ ในที่ประชุมตอบว่าทำได้ แต่ต้องทำตามระเบียบเงื่อนไขกฎระเบียบที่กำหนด และมีการแจ้งปัญหาการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองบางชนเผ่า เช่น ดาราอั้ง ทำให้บุตรตกหล่นจากการสำรวจเป็นต้น

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร/เชียงราย/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน