ร่วมทำกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12ส.ค.63

34

กาญจนบุรี…นายวสันต์ สุนจิรัตน์กำนันตำบลช่องสะเดาพร้อมผู้ใหญ่บ้านแพทย์สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมทำกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.5 บ้านแก่งปลากด และชาวบ้าน ต.ช่องสะเดา ร่วมทำกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มทรัพยากรน้ำให้อุดมสมบูรณ์
ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2563
โดยมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนท่าทุ่งนา สถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องสะเดา รพสต.บ้านท่าทุ่งนา
หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวการเมืองชุมชนกาญจนบุรี…รายงาน