ประกวดคัดเลือกชุดปฏิบัติการจิตรอาสาชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น

25

ตำรวจภูธรจัด กิจกรรมการประกวดโครงการคัดเลือกชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ตำรวจภูธร ภาค 3 พ.ต.อ. อานุภาพ สุจินพรัหม รอง ผู้บัญชาการอำนวยการตำรวจ ภูธร ภาค 3 ผบก.อก.ภ.3 เป็นประธานกรรมการการตรวจโครงการคัดเลือกชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นและ น.ส.สิริพรรณ อมรสิน ประจำปี 2563 ที่บ้านคำย่านาง หมู่ 8 ต. นาป่าแซง อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ ในการจัดการคัดเลือดชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนดีเด่นในครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆและ พ่อค้าประชาชนในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย ขบวนต้อนรับจากประชาชน การแสดงรำภูไท การขับขี่จักรยานล้อเดียวของนักเรียนและการฟ้อนรำจากคุ้มต่างๆของหมู่บ้าน การแจกพันธ์กล้าไม้ให้แก่ชุมชน และการตรวจเยี่ยมกิจกรรมจากคุ้มต่างๆ

พ.ต.อ. นุภาพ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการการคัดเลือกชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการตำรวจชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ให้ปรากฏแก่สังคม ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ โดยเฉพาะยาบ้า ซึ่งกำลังระบาดหนักในพื้นที่หมู่บ้านตามชายแดนและหมู่บ้านในเขตชนบท ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการดำเนินการโครงการจิตอาสาชุมชนเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดกฏหมายให้ลดลงและหมดไปในที่สุด