กรมพลาธิการทหารบกวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

21

วันนี้ (5 ส.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่ กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อมด้วย คณะนายทหารกรมพลาธิการทหารบก ร่วมในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาขึ้น

ซึ่งวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการ ศิษย์เก่าและนักเรียนนายร้อย ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบก เพื่อรับใช้ประเทศชาติทั้งในด้านการพัฒนาและปกป้องอธิปไตย

โดยมีคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ มีความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษา มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการทหาร สามารถรับราชการเป็นผู้บังคับหน่วยระดับหมวดในกองทัพบก และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี เข้มแข็ง อดทน รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกองทัพบก และสถานการณ์ของประเทศ

ประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว…รายงาน