พลเมืองดี จิตใจงาม ..!!! มอบเครื่องกรองน้ำ-เครื่องซักผ้า ส่งน้ำใจ ตร.ชายแดนใต้ ใช้ในฐาน ฉก.นปพ.

105

เมื่อวันก่อน ที่ห้องประชุมบางลาง ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) อ.เมือง จ.ยะลา นายฉิน เย็น ชาง และ นางสาวภูฐาน รอดเงิน ร่วมบริจาคเครื่องกรองน้ำ จำนวน 29 เครื่อง เครื่องซักผ้า จำนวน 14 เครื่อง และพัดลม จำนวน 1 ตัว ซึ่งจัดหามาส่งมอบให้กับผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจหน่วยกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (ผบ.มว.ฉก.นปพ.) ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ทั้งนี้ พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9(รองผบช.ภ.9) และรองผบ.ศปก.ตร.สน ตัวแทนรับมอบ โดยการส่งมอบน้ำใจแก่ตำรวจชายแดนใต้ครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการซักล้างระหว่างปฏิบัติหน้าที่ยังฐานและหน่วยฉก.ในพื้นที่ชายแดนใต้