องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสื่อสารสองทางในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล

24

วันนี้ (5 ส.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสื่อสารสองทางในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยการถ่ายทอดการเรียนการสอนในห้องเรียนจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ไปยังห้องเรียนโรงเรียนวัดบางนางบุญ จ.ปทุมธานี โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมราชูปถ้มภ์ จ.สมุทรสาคร และโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก จ.เพชรบุรี

ซึ่งทำให้คุณครู ณ ห้องเรียนต้นทาง กับนักเรียนในห้องเรียนของทั้ง 4 โรงเรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกันได้ทันที อันเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยต่อยอดการพัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบปกติ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอกาสนี้ องคมนตรีได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางที่สามารถปรับการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสาร2ทางให้เป็นลักษณะ social distancing ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี