สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดกาญจนบุรี THAI FA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2563

11

นายวิฑูรย์ สิรินุกูล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ.ห้างกนนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวณัฐสินี กนกวรกาญจน์ รองประธานกรรมการห้างกนกกาญจน์ดพาร์ทเม้นสโตว์ กล่าวต้อนรับ ,นายไชยรัฏฐ์ อานันทชัย ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน นอกจากนั้นยังมีนายศักรินทร์ กุลดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดกาญจนบุรี, สมาชิกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต, คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้การรับบริจาคโลหิตถือเป็นกิจกรรมอันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างศูนย์กลางในการส่งต่อความดีสู่สังคมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ประสบภัยมากขึ้นทำให้ความต้องการในการใช้โลหิตมีปริมาณที่สูงขึ้นและไม่เพียงพอทางสภากาชาดไทยจึงได้มีกุลศโยบายให้ทุกภาคส่วนออกรับบริจาคเพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารรับบริจาคโลหิตจำนวนน้อยลงแต่ความต้องการในการใช้ยังมีจำนวนมากจึงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในการเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งการบริจาคยังเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่สำหรับตัวผู้ให้คือจะมีการไหลเวียนของโลหิตภายในร่างกายทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ส่วนตัวผู้รับก็จะได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันทีส่งผลต่อบุญกุศลแก่ตัวผู้ให้และผู้รับได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหรือ THAI FA เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของทุกบริษัทประกันชีวิตในประเทศเพื่อเป็นองค์กรที่สื่อสารและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเสม่ำเสมอ