โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บช.น.

20

วันพุธที่ 21 ส.ค.62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ ผบก.อก.บช.น. เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บช.น.

โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลตำรวจ ในการอบรมจะมีการบรรยายเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life support) และการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ พร้อมมีการสาธิตการปั้มหัวใจด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้า โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสาธิตด้วย จากนั้นได้มอบของที่ระลึกแก่ทีมแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น..