วัดหิรัญญาวาสร่วมกับสมาคมคนพิการ อำเภอแม่สายเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

79

วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 น. นางสลักจฤฏ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, นายชัยยนต์ ศรีสมุทร สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย, ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย, ทหาร, ตำรวจ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้พิการอำเภอแม่สาย ร่วมกันรับพระราชทานกิ่งพันธ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักและทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนตามศาตร์พระราชา ณ วัดหิรัญญาวาส บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ 8 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ภายในงานมีการมอบถุงยังชีพให้สมาชิกที่มารวมงานด้วย จำนวน 100 ชุด ละมีรถโรงครัวเคลื่อนที่มาทำอาหารให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทานกัน โดย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร หรือ สจ เอ เป็นผู้สนับสนุน

ต่อไปวัดหิรัญญาวาสจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันภายในศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาแห่งนี้ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วนหลักๆ ส่วนแรกจะเป็นพื้นที่ให้คนเข้ามาศึกษา ฝึกทดลองทำจริง เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่ญี่ปุ่นเพื่อจำหน่ายคู่ละ 300 เลี้ยงจิ้งหรีด และพืชผักสวนครัว หากต่อไปมีมากขึ้นก็จะส่งจำหน่ายโครงการ จันกะผัก เพื่อช่วยจำหน่ายอีกทางนึง ส่วนที่สองเป็นแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี ขณะที่พื้นที่อีกส่วน ได้ปรับเป็นพื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ และเลี้ยงสัตว์ เช่นการเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ในบ่อขนาดจำกัด เป็นการนำผลที่ได้จากการเรียนรู้ มาแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้จริง พื้นที่ส่วนสุดท้ายเป็นลักษณะของการปลูกพืชไม้เลื้อย เช่น ตำลึง บวบ ถั่วพู ถั่วฝักยาว ฯลฯ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและยังกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสร้างอาชีพให้กลุ่มคนพิการ และถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศ ให้พอเพียงตามรอยพ่อ