ปชป.ยุคใหม่ ดีเดย์’ศูนย์ บลูเฮ้าส์ ชลบุรี จัดโปรแกรม reskill & upskill ขับเคลื่อนกลยุทธ์3กลไก เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน แปรทุกข์เป็นสุข

28

เมฆินทร์’ เผย ‘อลงกรณ์’ ย้ำถึงกลไกการทำงานของพรรคฯ ชี้ 7 รมต. นำเรื่องร้องเรียนมาปรับเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม หวังผู้ร่วมสัมมนาได้เข้าใจบทบาทของศูนย์ฯ มากขึ้น

วันนี้ (31ก.ค.) ที่โรงแรมไพร์ไทม์ บางแสน จ. ชลบุรี ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือศูนย์ BLUE House พรรคประชาธิปัตย์ จัดการสัมมนาในหัวข้อ “เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน” โดยนายแพทย์ บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยองตัวแทนรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาโดยแนะนำศูนย์ ฯ ให้สมาชิกของพรรคและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงภารกิจและหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเบื้องต้น ผ่านกลไกพรรคการเมืองที่เก่าแก่และมีมาตรฐานในการทำงานมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้ง ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญกับไวรัสโควิด – 19 ที่นอกจากมีความร้ายแรงต่อชีวิตแล้ว ยังเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกอีกด้วย ดังนั้น ในงานดังกล่าว จึงได้มีการจัดการเสวนา เรื่อง “เครือข่าย BLUE House กับการช่วยเหลือประชาชนในยุคโควิด – 19” ซึ่งเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และถอดประสบการณ์จริง จากผู้ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยประชาชนในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยและกล่าวถึงกลไกการทำหน้าที่ของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวย้ำถึงกลไกการทำงานของพรรค 3 ส่วน คือ รัฐมนตรี ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค จะต้องทำหน้าที่อย่างสัมพันธ์และเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนพรรคให้ไปข้างหน้า และเน้นย้ำให้ผู้ร่วมสัมมนา เห็นถึงความสำคัญของศูนย์ฯ ที่เป็นอีกส่วนหนึ่ง ในการนำความทุกข์แปรเปลี่ยนเป็นความสุข ผ่านการช่วยเหลือของพรรค ทั้งนี้ รัฐมนตรีของพรรคทุกท่าน สส.ทุกคนในสภาผู้แทนราษฎรและกลไกพรรคทุกกลไกได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์ BLUE House กล่าวว่า บรรยากาศภายในงานสัมมนาดังกล่าว มีสมาชิกพรรคและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และต่างกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เปิดการสัมมนา พร้อมทั้ง ส.ส.ของพรรค เช่น น.พ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยองตัวแทนรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้

นายเมฆินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ สิ่งที่คาดหวังสำหรับทางศูนย์ฯ ก็คือ ผู้เข้าสัมมนาจะได้เข้าใจบทบาทของศูนย์ ฯ มากยิ่งขึ้นกว่าการรับรู้จากข่าวที่ผ่านมา สามารถเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็นที่ปรึกษากฎหมายโดยทนายอาสาปันสุขรวมทั้ง นำสิ่งที่ได้นำไปในการสร้างมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อพรรคฯ อีกด้วย
สำหรับศูนย์บลูเฮ้าส์ชลบุรีแห่งแรกได้เปิดทำการและเริ่มกิจกรรมการสัมนาในวันนี้โดยมีนายพลสิทธิ์ พงศ์พัฒนกิจเป็นผู้อำนวยการ