โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชุมชนโคกหมาหิว รักษาสมดุลของธรรมชาติ

36

นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายธนกฤต บัวเขียว ท้องถิ่นอำเภอ ลืออำนาจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ประชาชน จำนวน 215 คน ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้มีค่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลของธรรมชาติ

นายประสิทธิ์ สุระสาย นายก เทศมนตรีตำบลเปือย กล่าวว่า ได้นำต้นไม้มีค่า อาทิเช่น ไม้พะยูง ไม้ประดู่ และไม้ยางนาจำนวน 1,000 ต้น ทำการปลูกระหว่างปลูกเดือน ส.ค.2562 และจะทำการดูแลรักษาเพื่อให้ต้นไม้เติบโตตามธรรมชาติ โดยมีพระอธิการอดุลย์สันตะจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าอรุโณทัย ร่วมกิจกรรมด้วย