ผู้ว่าฯกาญจนบุรีประชุมติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ พร้อมมอบรางวัลจากการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ก.ค.63

32

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ

จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ในโครงการต่างๆในการดำเนินการที่ผ่านมา โดยในการประชุมได้มีการมอบหน้ากากอนามัยที่ได้รับบริจาคมาจากเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋เหลียงซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาคกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 จำนวน 20 ราย

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 14 ราย และโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 16 ราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นชมวีดีทัศน์สรุปข่าวที่น่าสนใจและสกู๊ปพิเศษ ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนั้นได้ประชุมติดตามการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดกาญจนบุรี การประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง การบริการค้นหาช่างฝีมือ ในแอปพลิเคชั่น “รวมช่าง” ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

ภาพ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์ กาญจนบุรี/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวการเมืองชุมชนกาญจนบุรี…รายงาน