ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี

12

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562

ในการประชุมดัวกล่าวเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่งในจังหวัดนนทบุรี โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
– การติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย/บริษัท ชิโน – ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

– แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจรบริเวณแยกแคราย
– งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู(แคราย-มีนบุรี) และบริเวณถนนกาญจนาภิเษกช่วงจุดตัดถนนบางกรวย – ไทรน้อย – คลองบางไผ่ – จุดตัดถนนจันทร์ทองเอี่ยม
– โครงการพัฒนาป้ายจราจรอัจฉริยะพร้อมแนะนำเส้นทางลัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี