พ่อเมืองโคราชขอความเห็นคนพื้นที่
กรณีแยกพื้นที่ชนบถเป็นอำเภอใหม่

124

ผู้ว่าฯ วิเชียร สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการแยกพื้นที่ชนบถที่ห่างไกลเมาตั้งเป็นอำเภอใหม่

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องจากทาง
จังหวัดนครราชสีมามีความต้องการที่จะให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการให้มีความสะดวกม่กยิ่งขึ้น จึงมีการพิจารณาดูในหลายอำเภอยังมีบางตำบลอยู่ห่างไกลมากทำให้ประชาชนติดต่อวานราชการได้ยากลำบาก ซึ่งก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนในแต่ละพื้นเกี่ยวกับการแยกเป็นอำเภอใหม่เพิ่มขึ้นอีก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชนชนในการติดต่องานราชการ

นายวิเชียรเปิดเผยอีกว่า ยกตัวอย่างเช่น อ.สีคิ้ว จะแยกเป็น อ.คลองไผ่ ประกอบด้วย ตำบลหนองน้ำใส ตำบลกฤษณา อ.ด่านขุนทด แยกเป็น อ.ห้วยบง ประกอบด้วย ตำบลหินดาษ อ.ปากช่อง แยกเป็น อ.วังกระทะ ประกอบด้วย ตำบลวังกระทะ ตำบลวังหมี ตำบลระเริง (อ.วังน้ำเขียว) และ อีกพื้นที่ใน อ.ปากช่อง แยกเป็น อ.กลางดง เป็นต้น

“ส่วนในเขต อ.เมือง ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประมาณ 4 แสนคน ต้องการแยกอำเภอเช่นกัน แต่ด้วยประชาชนในเขตอำเภอไม่ต้องการ ที่จะแยกจึงต้องฟังเสียงประชาชนเป็นหลัก ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการในส่วนของอำเภอต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว” นายวิเชียร กล่าว

ตุ๋ย-อาชญากรรม-ข่าวพิมพ์ไทย-นครราชสีมา…รายงาน