กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดโครงการปลูกป่า ป้องกันไฟป่าทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

23

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ขึ้น เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎร

โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณป่าบ้านดงนคร เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดงาน และนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน รวมทั้งผู้บริหารส่วนงานต่างๆ และจิตอาสากว่า 1,200 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งมีการปลูกป่าบนพื้นที่ 100 ไร่ ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการปลูกฟื้นฟูป่าด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาดำเนินการ ประกอบด้วย สัก ประดู่ พะยูง หว้า ยางนา ตะเคียนทอง อินทนิลน้ำ กฤษณา มะชัก มะไฟ เสี้ยว มะเกี๋ยง มะขาม คูณ มะกอกน้ำ ขี้เหล็ก มาปลูกโดยเลียนแบบป่าธรรมชาติ พร้อมทำแผงดักหมอกในช่วงกลางคืนและเป็นร่มเงานในเวลากลางวัน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนจิตอาสาร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ให้สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด จำนวน 20,000 ต้น พร้อมจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น จำนวน 3 แห่งในพื้นที่

โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณบ้านด่านโง เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ 10 ไร่ ณ บริเวณบ้านควนชิง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง พื้นที่ 10 ไร่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณบ้านนางอย เขตอุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 17 ไร่ และวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณป่าบ้านดงนคร เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 100 ไร่

จากนั้นหน่วยงานโครงการพระราชดำริ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกต่อไปอีก 3-5 ปี พร้อมป้องกันไฟป่าและหากต้นไม้ที่ปลูกตาย จะทำการปลูกเสริมใหม่ เพื่อให้ต้นไม้จริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ตามธรรมชาติ อันจะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ระบบนิเวศน์ของพื้นที่และประชาชนต่อไป