เชิญสื่อมวลชนร่วมบันทึกประวัติศาสตร์

11

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียนเชิญ พี่น้อง สื่อมวลชน ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ การถ่ายทำ Music Video เพลง “บาทวิถี” ตั้งแต่เวลา 16:00 – 17:00 น. สถานที่ G-Village ลาดพร้าว 18 ของวง MAD PACK IT ซึ่งได้รับเกียรติจากรุ่นใหญ่ “น้าหงา คาราวาน” มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงนี้ด้วย

ทั้งนี้เพื่อสะท้อนความรู้สึกเจ็บช้ำและสะท้อนเสียงน้ำตาที่ร่วงหล่นอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ ในฐานะประชาชนคนเดินดินผู้ที่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยคำสั่งของผู้มีอำนาจ

ในบางครั้งพวกเราอาจไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่อาจฝ่าฝืนขัดขืนบางสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้ว เราเพียงอยากแปรเปลี่ยนความคับข้องใจเหล่านั้นเป็นผลงานศิลปะผ่านเสียงดนตรี ในแบบของเรา MAD PACK IT เพื่อหวังให้สังคมได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของประชาชน และสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พวกเราก็ต้องยังคงแบ่งปันกำลังใจให้กันและกันเสมอ