11 ลูกพรรคประชาธิปัตย์ค้านเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรคขึ้นสื่อโซเชียลจี้ “จุรินทร์” สั่งใช้โลโก้เดิม

9

จากกรณีที่หน้าเพจเฟซบุ๊คของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นโลโก้พรรคภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม แต่ไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและตัดคำว่า “สัจฺจํ เว อมตา วาจา”ใต้พระแม่ธรณีตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น

ก่อนหน้านี้ นายวัชระ เพชรทอง ได้ออกมาคัดค้านและท้วงติงว่า เป็นการทำผิดข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 อีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2489 และใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 74 ปี ภาพรวงข้าวอันหมายถึงการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวนาล้อมรอบพระแม่ธรณีบีบมวยผมและมีพุทธภาษิตว่า “สัจฺจํ เว อมตา วาจา” คือสัญญลักษณ์ประชาธิปัตย์กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพรรคการเมืองไปแล้ว การที่ขึ้นภาพพระแม่ธรณีโดยไม่มีรวงข้าวและพุทธภาษิตประจำพรรคไว้ดังเดิม บรรพบุรุษและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศจะคิดอย่างไร การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของพรรคแล้วนำมาใช้ในสื่อโซเชี่ยลของพรรค ก็ต้องทำให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายพรรคการเมือง ไม่ควรทำโดยพลการใดๆ ยิ่งเป็นผู้บริหารพรรคก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรค จึงไม่เห็นด้วยกับการตัดภาพรวงข้าวและพุทธพจน์ดังกล่าวออกจากตราประจำพรรคที่เผยแพร่ในโลกโซเชี่ยล ซึ่งเป็นการไม่ถูกกฎหมายและไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ล่าสุดมีสมาชิกของพรรคทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีตส.ส. และ ส.ส.ปัจจุบัน ประกอบด้วยนายไตร ยสุนันท์, นายเจริญ คันธวงศ์, นายเอนก ทับสุวรรณ, นายสุกิจ ก้องธรณินทร์, นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล, นายวัชระ เพชรทอง,นายสามารถ มะลูลีม, นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย,นายอรรถพร พลบุตร, นายฮอซาลี ม่าเหล็ม และ นายเกียรติ สิทธีอมร รวม 11 คน ได้ร่วมกันลงชื่อในหนังสือส่งถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคฯ ให้พิจารณาแก้ไขโดยกลับไปใช้สัญลักษณ์ของพรรคที่จดทะเบียนไว้ตามเดิม

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน