สายตรวจ 3 ประสาน เขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนบ้านพานถม ริมคลองบางลำพู

15

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. : นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นำกำลัง จนท.สายตรวจ 3 ประสาน เขตพระนคร ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเป็นระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนบ้านพานถม ริมคลองบางลำพู เขตพระนคร กทม.

โดยวันนี้ นายเจษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมด้วย นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ นำกำลัง จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ,จนท.ฝ่ายรักษาฯ จนท.ฝ่ายโยธาฯ จนท.สาธารณสุขฯ เขตพระนคร ร่วมกับ จนท.ตำรวจฯ จนท.ทหารฯ ลงพื้นที่ร่วมตรวจความเรียบร้อยเเละปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยกิจกรรมในวันนี้ จนท.สายตรวจ 3 ประสาน “ทหาร ตำรวจ กทม.” ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ พร้อมทั้ง ทำการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันยุงลายไม่ให้มีการเเพ่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกในชุมชน โดยมีพี่น้องประชาชนได้ออกมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เบื้องต้นการลงพื้นที่วันนี้เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม ในเรื่องการตรวจร่วมทั้ง 3 หน่วยงาน ในโครงการสายตรวจ 3 ประสาน (ทหาร ตำรวจ กทม.) อีกทั้งเพื่อเน้นย้ำในการปฎิบัติงานตามเเนวทางนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่อง พรบ. การรักษาความสะอาด เเละ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (NOW ทำจริง เห็นผลจริง)