โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.9

81

พล.ต.ต.สุภธัช คำดี รอง ผบช.น./ปฏิบัติราชการ ภ.๙ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.9 ประจำปี 2562

โดยมี พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.อก.ภ.9 พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.ดอย วงศ์พุ่ม รอง ผบก.อก.ภ.9 พร้อมข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.9 และ สนง.ผู้บังคับบัญชา ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคาร ภ.9