นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน

15

วันที่ 12 ก.ค.2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างตลอดริมแม่น้ำสาย เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามมาของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งวางกำลังตลอดแนวชายแดน เพื่อป้องกันแรงงานเมียนมาหลบหนีข้ามในยามวิกาล นอกจากนี้ยังมีการใช้โดรนติดอินฟราเรด บินตรวจจับในช่วงเวลากลางคืนด้วย

โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า เป็นคำสั่งมาจาก นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้กองกำลังผาเมือง เข้มงวดในการป้องกันแรงงานที่จะทะลักเข้ามา

เนื่องจากโรงงานต่างๆ เริ่มเปิดกิจการ และขาดแคลนแรงงาน ต่างทำให้มีขบวนการลักลอบนำเข้ามาจำนวนมาก ทั้งนี้ ตลอดที่ผ่านมามีการจับกุมได้จำนวนมาก ทำให้เราต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อสกัดกั้นแรงงานกลุ่มดังกล่าว เพราะหากเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน อาจจะนำโรคโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดได้

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร ข่าว/ภาพ/เชียงราย…รายงาน