(สส.กุ๊ก) ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน เป็นประธานเปิดโครงการวิ่งก้าวท้าใจ Season 2 อำเภอท่ามะกา 60 วัน 60 กิโล เพื่อสุขภาพ ส่งเสริมออกกำลังภายวิถีใหม่ ต้านภัยโควิด-19

20

วันที 12 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 05.30 น. นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.พรรคภูมิใจไทยเขต 3 กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัว วิ่ง “ก้าวท้าใจ Season 2 อำเภอท่ามะกา 60 วัน 60 โล ต้านภัยโควิด-19″ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บ้านสำนักคร้อหมู่ที่ 2 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางกัณฑมณี บัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นายจินดา เจเถื่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นาย ประสิทธิ์ เชียงทอง หัวหน้า รพ.สต.บ้านสำนักคร้อ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชาวบ้านตำบลตะคร้ำเอนร่วมกิจกรรม โครงการวิ่งก้าวท้าใจ s eason 2 และนำเต้นออกกำลังกายประกอบเพลง ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร .9 บ้านสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกา

หลังจากเต้นออกกำรังกายวอร์มร่างกายเสร็จแล้วนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.กาญจนบุรีเขต 3 จึงได้นำวิ่งออกำรังกายบริเวณรอบหมู่บ้านระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยมีรถนำขบวนสายตรวจตำบลตะคร้ำเอน ร้อยตำรวจตรี จำลอง สุขสุทิพย์ หัวหน้าสายตรวจตำบลตะคร้ำเอน พร้อมกำลัง อส.ตร.ให้การจราจรโดยบริเวณรอบหมู่บ้านที่วิ่งออกกำลังกายหลังจากวิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วจึงได้กลับมารับประทานอาหารเช้าร่วมกันบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร .9

นาย ประสิทธิ์ เชียงทองหัวหน้า รพ.สต.บ้านสำนักคร้อ ได้กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้นำหลักในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้ขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นประชาชน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามหลัก 3 อ 2 ส และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการออกกำลังกาย โดยได้มีการจัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 1” ไปแล้ว ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียน 4.8 แสนคน ระยะทางสะสมรวม 20 ล้านกิโลเมตร ถือว่าประสบความสำเร็จ จึงได้มีการกำหนดให้จัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้ายภัยโควิด ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลัก Social Distancingการเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่ทำได้ด้วยตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการออกกำลังกายในภาวะปกติวิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีรูปแบบการออกกำลังกาย ได้แก่ วิ่ง (Virtual Run) การปั่นจักรยาน การเต้นเข้าร่วมกิจกรรมสร้างพลังแห่งความร่วมมือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป