นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายกอบต.ท่าอิฐ ไม่ทอดทิ้งประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยลูกบ้านชาวตำบลท่าอิฐ

26

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.50 น. นายกปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ไม่ทอดทิ้งประชาชน พร้อมด้วย คุณซัลวา เชื้อผู้ดี , คุณนัสเรีย เชื้อผู้ดี , คุณบุญชนะ ไปปอ และ คุณอนุชา เลาะเฮาะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยลูกบ้านชาวตำบลท่าอิฐ หมู่ 9 (วากัฟ) พร้อมมอบปัจจัย , นมและแพมแพิสสำหรับผู้ใหญ่ ตามนโยบายของนายกปรีดา เชื้อผู้ดี ไม่ทอดทิ้งประชาชน ณ หมู่ 6 (วากัฟ) ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี