ทีมมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าเยี่ยมอาสาสมัคร ทั้ง 2 มูลนิธิ ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัตงานช่วยเหลือผู้ประสพภัย แล้วถูกอุบัติซ้ำซ้อน ในเขตอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

27

ที่โรงพยาบาล บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นำโดย หัวหน้า สมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการ, นายเอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัคร ตัวแทนเจ้าหน้าที่ รถน.เขต น.พยาบาล, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ตัวแทนอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าเยี่ยมอาสาสมัคร

ทั้ง 2 มูลนิธิ ทั้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิสว่างอริโย ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัตงานช่วยเหลือผู้ประสพภัย แล้วถูกอุบัติซ้ำซ้อน ในเขตอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทั้งให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือ และกระเช้าสิ่งของ ขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงและหายไวๆ

#มูลนิธิร่วมกตัญญู

#บิณฑ์เอกพันบรรลือฤทธิ์

#อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน