ฝ่ายปกครองร่วมกับจิตอาสาสร้างบ้านให้กับคนยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

13

วันที่ 11 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร่วมกับนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย มอบหมายให้นายสุเมธ นันทะเขต ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเกาะช้าง พร้อมด้วย ส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้แก่คนยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของ นางอำนวย ชุ่มมงคล ราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านสันนา ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร…เชียงราย