คณะเทศบาลนครอุดรธานี ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ บริเวณปากคลองตลาด

19

นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ จนท.ฝ่ายรักษาฯ และ จนท.ตำรวจ สน.พระราชวัง ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและการบูรณาการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 1 ปากคลองตลาด เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้มี นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ คอยให้การบรรยายให้ความรู้ แก่ คณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน